Pro rodiče a žáky

Výchovně vzdělávací proces naší školy probíhá ve třech budovách. V budově na nám. A. Jiráska 140, kterou má škola v pronájmu od města Lanškroun, ředitelství má sepsanou smlouvu o nájmu a městu Lanškroun platí každoročně nájem za budovu. Druhá budova je majetkem zřizovatele školy Pardubického kraje. K druhé budově a přilehlému pozemku má škola právo hospodaření, které je uvedeno ve zřizovací listině. Škola má v pronájmu přilehlý pozemek od města. Tento pozemek je využíván jako školní pozemek a pro činnost školní družiny. Třetí budova je rovněž majetkem zřizovatele školy Pardubického kraje. K této budově je rozlehlý pozemek, který je využíván pro vzdělávací a výchovnou činnost dětí a žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. V budově na ul. Olbrachtova 206 probíhá výuka v 5 učebnách. V této budově je školní výdejna obědů.

Budova na nám. A. Jiráska má 9 učeben. Každá kmenová třída má svou učebnu. Škola má počítačovou učebnu, ve které disponuje 13 počítači, interaktivní tabulí a dataprojektorem. Ve škole je vytvořena lokální počítačová síť využívají všichni zaměstnanci školy. Vyučující mají možnost pomocí výukových programů a internetu ještě více naplňovat kognitivní, afektivní a psychomotorické cíle výuky ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Další místnost v budově je vyhraněna pro výuku domácích prací. V přízemí školy je umístěna šatna, kotelna a nevelký sklep. Škola má dva kabinety – v jednom je sklad učebnic, ve druhém pomůcky pro všechny předměty. Nadále nám však chybí prostory pro další kabinet, ve kterém by byly umístěny pomůcky, které jsou nyní volně po chodbách (např. obrazy).

V budově na ul. Dobrovského je 7 učeben, v 5 probíhá výuka vzdělávacích předmětů. V další je umístěna malá tělocvična, která slouží především pro žáky I. stupně naší školy. V další místnosti je umístěna školní družina. Nachází se zde také keramická dílna s keramickou pecí. K této budově patří již výše jmenované pozemky a přístavek, ve kterém byla zrekonstruována dílna. Zde se mohou plnit osnovy pracovního vyučování – dílenské práce. Na pozemku bylo vybudováno školní hřiště a doskočiště.

V budově na Olbrachtova 206 probíhá výuka v 5 učebnách. 2 učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, 1 učebna je plně přizpůsobena žákům s autismem a 1 učebna je vybavena speciálními pomůckami a zařízením pro žáky s těžkým kombinovaným postižením (polohovací trampolína, vertikalizační stojan, závěsné křeslo pro vestibulární stimulaci, apod.). V budově je psychorelaxačně-stimulační místnost Snoezelen, která je vybavena vodním lůžkem, audiovizuální technikou a relaxačními pomůckami. Pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti slouží žákům keramická pec. Budova je bezbariérová a je zde školní výdejna obědů. V areálu školní zahrady bylo vybudováno venkovní hřiště s protiskluzovým povrchem.

 

Zřizovatel školy: Pardubický kraj

Druh organizace: Příspěvková organizace

Součástí školy jsou:

Základní škola  zřízená dle § 16 odst. 9 šk. Zákona

Základní škola

Základní škola speciální

Školní družina

Školní jídelna-výdejna

IČ: 708 46 944

REDIZO školy: 600 024 733

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.