Důležité info:

Vážení rodiče, oznamuji vám, že naše škola bude otevřená od 18. 11. 2020. Provoz školní družiny bude dle Informací k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 omezen, vzhledem k tomu, že musíme vytvářet homogenní skupiny žáků, kteří se nemohou mísit do jednoho oddělení ŠD z různých ročníků. Další informace vám sdělí paní vychovatelky. Mgr. Hana Minářová, MBA – ředitelka školy

Projekty

Naše škola se může právem nazývat projektovou školou. Mimo menších projektů – grantů Pardubického kraje a MŠMT, od roku 2006 průběžně vedení školy ve spolupráci s pedagogickým sborem píše a realizuje projekty, hrazené z ESF a státního rozpočtu.

Zde nabízíme přehled a podrobné informace o všech realizovaných projektech:

Projekt ESF – OP VK 1 – „Komplexní péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“

Projekt ESF – OP VK 2 – „Zvyšování IT gramotnosti u žáků s SVP“

Projekt ESF – OP VK 3 – „Škola pro všechny“

Projekt ESF – OP VK 1.4 EU – peníze školám – „Inovace výuky“

Projekt ESF – OP VK, výzva č. 57 – „Technické dovednosti u žáků s SVP“

Projekt ESF – OP VVV 1 – „Škola jinak“

Projekt ESF – OP VVV 2 – „Škola jinak II“

 

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.