Projekt ESF – OP VK 1

Projekt ESF – OP VK 1 – „Komplexní péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“

ZŠ Lanškroun, vzdělávající žáky s SVP, od října 2009 realizovala projekt z OP VK „Komplexní péče pro žáky s SVP“ s dotací 5,36 milionu Kč na komplexní péči o žáky školy. Projekt byl hrazen z ESF a státního rozpočtu ČR. Realizace projektu byla ukončena v červnu 2012, v rámci projektových aktivit se realizovala komplexní péče ve spolupráci speciálních pedagogů, asistentek pedagoga, žáků školy a dále etopedky, psycholožky z PPP a kurátorky.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kvality života, výchovného procesu a sociální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizací projektu se zvýšily šance dětí na bezproblémové zapojení do běžného života většinové společnosti.

V roce 2017 procházel projekt posledním rokem udržitelnosti. V rámci školního roku poskytovalo 5 asistentek pedagoga (v úhrnu úvazek 4,25) žákům s kombinovanou vadou a jejich spolužákům ve třídě asistenční služby s cílem co nejvyššího sociálního začlenění žáků s SVP do života běžné populace vrstevníků. Ve třídách proběhly interaktivní programy v počtu přiměřeném aktuálním potřebám školy. Asistentky pedagoga se sebevzdělávaly samostudiem, využívaly metodickou příručku, vytvořenou při realizaci projektu, v průběhu školního roku měly možnost konzultace s psycholožkou, na konci roku proběhla supervize. Žáci prošli besedou s kurátorkou v rámci prevence rizikového chování i v letošním školním roce zaměřeném na krádeže, podvody a záškoláctví. Během celého školního roku byly nakoupené didaktické a metodické pomůcky plně využívány ve výuce. Asistentky pedagoga se v rámci svých úvazků věnovaly nejen žákům s kombinovanou vadou, ale také spolužákům ve třídách, kde asistenční služby probíhaly. Koncem školního roku žáci s pedagogy a asistentkami absolvovali výlety do Dinoparku ve Vyškově, do Jablonného nad Orlicí a pravěké osady Křivolík, v průběhu roku se zúčastnili sportovních her mládeže, školního karnevalu, výletu do Sázavského údolí v blízkém okolí Lanškrouna, nacvičili vystoupení, s nímž vystoupili v Domově pro seniory a zrealizovali pro rodiče a veřejnost Zahradní slavnost. Udržitelnost projektu skončila, zakoupené vybavení je však nadále využíváno, stejně jako asistenční služby dle aktuálních potřeb žáků školy.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.