Projekt ESF – OP VK 5

Realizace projektu Technické dovednosti u žáků se SVP

Od září 2015 probíhala v ZŠ Lanškroun, vzdělávající děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, realizace projektu Technické dovednosti u žáků s SVP, dotovaného finančními prostředky EU z ESF a státního rozpočtu ČR ve výši 212 481 Kč v rámci OP VK, výzva č. 57.

Hlavním cílem projektu byl rozvoj technického vzdělávání formou vytváření žákovských výrobků a potřebné dovybavení školní dílny. Cílovou skupinou byli žáci II. stupně školy. Realizace projektu umožnilo získání manuální zručnosti u 15 žáků školy a prohloubilo jejich motivaci pro další uplatnění v běžném životě, a to formou rozvoje technických dovedností – dílenskou prací s různými materiály (dřevo, kov, plast). Cílová skupina byla rozdělena na 2 podskupiny, kterým se průběžně věnoval při pracovních činnostech vyučující – lektor, který rovněž během realizace projektu procházel dalším vzděláváním v rámci zvýšení své profesionality a dílenských kompetencí. Dále z finanční dotace projektu byla škola dovybavena dílenským materiálem a nářadím pro školní dílnu a žáci si vyrobili každý 3 výrobky, k nimž si vytvořili vlastní portfolia.

Projekt ukončil realizaci v prosinci 2015.

Naše nově vybavená školní dílna díky realizaci projektu Technické dovednosti u žáků s SVP

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.