Projekt ESF – OP VVV 1 – „Škola jinak“

škola_jinak

1. monitorovací období

Díky realizaci projektu během prvního monitorovacího období získala škola finanční prostředky nejen na vzdělávání pedagogů ve čtenářské, matematické gramotnosti a cizím jazyce a podporu smysluplného využití volného času pro žáky ve čtenářském klubu a klubu zábavné logiky, ale také byly zakoupeny deskové hry do klubu zábavné logiky, které hravou formou rozvíjejí matematické operace a logické myšlení u všech zúčastněných v hodnotě téměř 7 400 Kč. Oba kluby jsou v realizaci, dále bylo splněno vzdělávání v AJ s dotací 32 hod pro 12 pedagogů, vzdělávání v AJ s dotací 16 hodin pro 3 pedagogy a vzdělávání v matematické gramotnosti s dotací 16 hodin pro 1 pedagoga.

Pedagogové se budou nadále vzdělávat. 2 pedagogové v matematické gramotnosti s dotací 32 hodin a 2 pedagogové absolvují vzdělávání ve čtenářské gramotnosti s dotací 16 hodin. Nadále budou rovněž pokračovat v realizaci oba projektové  kluby. Atmosféru při projektových aktivitách posuďte z přiložených fotografií.

Projekt ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 „Škola jinak“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006364“

Od 1. 9. 2017 probíhá v ZŠ Lanškroun, vzdělávající děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, realizace projektu Škola jinak, dotovaného finančními prostředky EU z ESF a státního rozpočtu ČR v celkové výši 264 122,00 Kč. Délka trvání realizace projektu je nastavena na 2 roky, ukončena bude tedy 31. 8. 2019.

Projekt je zaměřen na následující témata: vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (skrze DVPP) a kluby pro žáky v ZŠ (čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her), a to s cílem umožnění rovných příležitostí žáků školy pro jejich další uplatnění v běžném životě.

Do realizace projektu se zapojí 2 cílové skupiny: 1. Cílovou skupinu tvoří pedagogové (celkem 15 osob), kteří se budou vzdělávat výběrově v AJ, matematické a čtenářské gramotnosti, 2. Cílovou skupinu tvoří žáci školy (64 žáků), kteří budou podpořeni nabytými poznatky vzdělávajících se pedagogů, dále také část z celkového počtu žáků budou účastníky a příjemci podpory v klubech pro žáky v ZŠ – a to v klubu zábavné logiky (8 žáků) a ve čtenářském klubu (9 žáků).

 

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.