Přípravná třída

Přípravná třída při naší základní škole je (podle §47 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Cíl a poslání výchovně vzdělávacího procesu

Cílem a posláním výchovně vzdělávacího procesu v přípravné třídě je dovést dítě k tomu, aby získalo základy kompetencí důležitých pro jeho další osobní a sociální rozvoj a pro jeho další vzdělávání. Tyto kompetence mají dítěti umožnit, aby po skončení docházky do přípravné třídy mohlo co nejlépe připravené zahájit svoji povinnou školní docházku v první třídě a aby bylo schopné splňovat nároky, které na něj budou při školní docházce kladené. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem, tak aby každé dítě dospělo k co největšímu možnému vyrovnání ve svém vývoji a umožnilo mu následný úspěšný start školní docházky.

Denní program

7:40 – 8:00      příchod dětí, notýsek

8:00 – 8:40      hry dle zájmu dětí, skupinová či individuální práce s dětmi

8:40 – 8:55      hygiena, sebeobsluha, svačina

8:55 – 9:40      skupinová či individuální práce s dětmi

9:55 – 10:40    skupinová či individuální práce s dětmi

10:50 – 11:35   pohybové či taneční hry, pobyt venku či na zahradě, tvořivé a manuální činnosti

od 11:35    oblékání, odchod domů či na oběd, školní družina

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. Žáci většinou pracují v kmenové učebně. Dle povahy činností pracují i v gymnastickém sále školy ( tělocvičně), na zahradě, na školním hřišti, v kuchyňce, keramické dílně. Žáci přípravné třídy se dle svých individuálních možností a schopností účastní celoškolních aktivit.

Školní vzdělávací program přípravné třídy je k nahlédnutí v ředitelně.

Provozní doba

Pondělí 8:00 – 11:35 hod.
Úterý 8:00 – 11:35 hod.
Středa 8:00 – 11:35 hod.
Čtvrtek 8:00 – 11:35 hod.
Pátek 8:00 – 11:35 hod.

(pokud není stanoveno jinak)

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.