Důležité info:

Apel na zákonné zástupce dětí a žáků školy: Žádám zákonné zástupce dětí a žáků školy, aby si v případě, že jejich dítě vykazuje jakýkoli z příznaků nachlazení (rýma/ kašel/ teplota/bolest hlavy), ponechali své dítě doma do odeznění příznaků. Dále vzhledem k aktuální pandemické situaci v případě, že se rozhodnete jít se svým dítětem na PCR/Ag test, Vás žádám, abyste si do výsledku PCR/Ag testu své dítě ponechali doma, protože v opačném případě (při poslání otestovaného dítěte do školy, aniž znáte výsledek testu), se Vaše dítě stává vysoce rizikovým pro ostatní osoby ve škole. Děkuji Vám za pochopení, ředitelka školy, Mgr. Hana Minářová, MBA

Přípravná třída

Přípravná třída při naší základní škole je (podle §47 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Cíl a poslání výchovně vzdělávacího procesu

Cílem a posláním výchovně vzdělávacího procesu v přípravné třídě je dovést dítě k tomu, aby získalo základy kompetencí důležitých pro jeho další osobní a sociální rozvoj a pro jeho další vzdělávání. Tyto kompetence mají dítěti umožnit, aby po skončení docházky do přípravné třídy mohlo co nejlépe připravené zahájit svoji povinnou školní docházku v první třídě a aby bylo schopné splňovat nároky, které na něj budou při školní docházce kladené. Důraz je kladen na individuální přístup k dětem, tak aby každé dítě dospělo k co největšímu možnému vyrovnání ve svém vývoji a umožnilo mu následný úspěšný start školní docházky.

Denní program

7:40 – 8:00      příchod dětí, notýsek

8:00 – 8:40      hry dle zájmu dětí, skupinová či individuální práce s dětmi

8:40 – 8:55      hygiena, sebeobsluha, svačina

8:55 – 9:40      skupinová či individuální práce s dětmi

9:55 – 10:40    skupinová či individuální práce s dětmi

10:50 – 11:35   pohybové či taneční hry, pobyt venku či na zahradě, tvořivé a manuální činnosti

od 11:35    oblékání, odchod domů či na oběd, školní družina

Režim dne a jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. Žáci většinou pracují v kmenové učebně. Dle povahy činností pracují i v gymnastickém sále školy ( tělocvičně), na zahradě, na školním hřišti, v kuchyňce, keramické dílně. Žáci přípravné třídy se dle svých individuálních možností a schopností účastní celoškolních aktivit.

Školní vzdělávací program přípravné třídy je k nahlédnutí v ředitelně.

Provozní doba

Pondělí 8:00 – 11:35 hod.
Úterý 8:00 – 11:35 hod.
Středa 8:00 – 11:35 hod.
Čtvrtek 8:00 – 11:35 hod.
Pátek 8:00 – 11:35 hod.

(pokud není stanoveno jinak)

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.