Důležité info:

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v pondělí 27.11. 2023 se naše škola připojí k celodenní stávce pedagogických pracovníků. Chceme upozornit na nekoncepční systém ze strany MŠMT. Upozorňujeme, že nám nejde o navyšování platů pedagogických pracovníků! Jde nám o zabránění snižování platů nepedagogických pracovníků (školníci, kuchařky,…). Dále o zabránění snižování financování škol, které nebudou moci dělit třídy na skupiny a budou muset navyšovat počty žáků ve třídách. To vše povede ke snížení kvality výuky. Jde nám o budoucnost českého školství a tím o co nejkvalitnější vzdělávání vašich dětí – našich žáků. Děkujeme za pochopení a podporu.

ZŠ pro žáka s NKS (logopedická třída)

Logopedická třída je určena výhradně žákům s narušenou komunikační schopností (např. vývojová dysfázie, koktavost, mnohočetná dyslalie apod.), jejichž nadání odpovídá zařazení do základní školy. Nabízí vzdělávání žákům od 1. do 9. ročníku. Vzdělávací program naší školy odpovídá co do obsahu i náročnosti programům běžných ZŠ, je však rozšířen o cílenou logopedickou péči.  Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Kostka“.

V logopedické třídě je menší počet žáků, aby byl zajištěn individuální přístup při logopedické intervenci, která probíhá každodenně během celé výuky. Do rozvrhu jsou navíc zařazeny individuální vyučovací hodiny logopedické péče.

V menším kolektivu a pod vedením speciálních pedagogů mají žáci šanci úspěšně překonat své komunikační bariéry, které jim často znemožňují úspěšný start v běžné škole. Promyšlený rozvoj komunikačních schopností v logopedické třídě je předpokladem přestupu do běžné základní školy ještě v průběhu školní docházky. Případné dokončení vzdělávání v naší škole pak zvyšuje pravděpodobnost, že naši absolventi dobře obstojí nejen při dalším studiu, ale také v osobním a profesním životě.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.