Poradenství a konzultační činnost

Konzultační hodiny výchovné poradkyně Mgr. Marty Olivovéstředa: 11:00 – 12:00 hod. a čtvrtek: 9:00 – 9:30 hod.                   

Budova Olbrachtova: 1x za měsíc (termíny pro 2. pololetí): 21.2., 20.3., 17.4., 22.5., 12.6. vždy od 11 – 12 hod.

Kontaktovat výchovnou poradkyni můžete na telefonním čísle: +420 702 235 192, budova nám. A. Jiráska 140

 

Konzultační hodiny logopedky Mgr. Jarmily Novákové: pondělí 14:00 – 16:30 hod.

                                                             Mgr. Simony Katzerové: úterý 15:00 – 16:30 hod.

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. V logopedickém poradenství se setkáváme s opožděným vývojem řeči, dyslalií, vývojovou dysfázií a dalšími narušeními komunikační schopnosti, jako je koktavost, brebtavost a jiné. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči malých dětí.Máte doma dítko v předškolním či školním věku a potřebujete se ujistit, že jeho řečový vývoj probíhá bez problémů? Přijďte se poradit k nám.Logopedické poradenství probíhá od října do května, je třeba se objednat na telefonním čísle +420 605 306 474 u hospodářky školy, paní Jany Sedláčkové.

 

Provozní doba

(pokud není stanoveno jinak)

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.