Důležité info:

Apel na zákonné zástupce dětí a žáků školy: Žádám zákonné zástupce dětí a žáků školy, aby si v případě, že jejich dítě vykazuje jakýkoli z příznaků nachlazení (rýma/ kašel/ teplota/bolest hlavy), ponechali své dítě doma do odeznění příznaků. Dále vzhledem k aktuální pandemické situaci v případě, že se rozhodnete jít se svým dítětem na PCR/Ag test, Vás žádám, abyste si do výsledku PCR/Ag testu své dítě ponechali doma, protože v opačném případě (při poslání otestovaného dítěte do školy, aniž znáte výsledek testu), se Vaše dítě stává vysoce rizikovým pro ostatní osoby ve škole. Děkuji Vám za pochopení, ředitelka školy, Mgr. Hana Minářová, MBA

Logopedie pro veřejnost

Logopedie je odvětví speciální pedagogiky, které se zabývá poruchami komunikace a vadami řeči, sluchu a hlasu. V logopedickém poradenství se setkáváme s opožděným vývojem řeči, dyslalií, vývojovou dysfázií a dalšími narušeními komunikační schopnosti, jako je koktavost, brebtavost a jiné. V současné době přibývá logopedických vad, a proto je důležité sledovat vývoj řeči malých dětí.

Máte doma dítko v předškolním či školním věku a potřebujete se ujistit, že jeho řečový vývoj probíhá bez problémů? Naše odborná logopedická péče je zaměřena na logopedickou intervenci, tedy diagnostiku (zjištění aktuálního stavu řečového vývoje), a v případě zjištění potřeby následně poskytujeme logopedickou péči ve formě terapie poruch komunikace pro děti i žáky. Logopedickou intervenci dále nabízíme také dospělým s narušenou komunikační schopností.

 

Logopedické poradenství pro veřejnost provádí erudovaná školská logopedka:

Mgr. Jarmila Nováková – každé pondělí od 13 hod do 16 hod

Logopedické poradenství probíhá od října do května, je třeba se objednat na telefonním čísle +420 605 306 474 u hospodářky školy, paní Jany Sedláčkové.

 

Logopedickou diagnostiku provádí:
Mgr. Lenka Říhová – SPC Kamínek Ústí nad Orlicí – 733 313 749, 733700038
Mgr. Lenka Novotná – SPC Bystré – 724 291 333, 734 303 737

dále pak

Kontakty na ambulance klinické logopedie:
Mgr. Šárka Pilská – tel 604 531 604 – Jablonné nad Orlicí
Mgr. Dana Hejlová – 776 372 825 – Ústí nad Orlicí
Mgr. Petra Hejlová – 465 710 286 – Ústí nad Orlicí
Mgr. Kateřina Fritzlová – 605 528 284 – Žamberk
Mgr. Marie Mrázková – 604 839 345 – Svitavy
Mgr. Daniela Pecháčková – 728 729 919 – Litomyšl
Mgr. Kamila Finkesová – 607 586 640 – Moravská Třebová
Mgr. Petra Šimerdová – 608 556 885 – Česká Třebová

 

Provozní doba

Pondělí 13:00 – 16:00 hod.

(pokud není stanoveno jinak)

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.