ICT, EVVO, prevence

Školní preventivní strategie

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: 21291/2010-28. Dokument obsahující školní preventivní program si můžete stáhnout zde za přílohu zde.

 

Škola je zapojena do projektu „Desatero pro primární prevenci“, který je podporován MŠMT. Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů.

 

 

Každoročně obdrží škola na základě žádosti podané metodikem prevence finanční prostředky na preventivní aktivity od zřizovatele školy Pardubického kraje V letošním školním roce nám finančně přispěl na preventivní aktivity i MAP pro ORP Lanškroun II. V tomto školním roce, v podzimních měsících, byly v rámci projektu realizované preventivní aktivity v rámci programů všeobecné primární prevence Tajuplný ostrov. Programy byly realizované lektory primární prevence z Pedagogicko – psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Čím dříve se s preventivními aktivitami u dětí a žáků začne, tím lépe. Proto metodička rizikového chování zacílila preventivní programy i na předškolní dětí v přípravných třídách. Program, zaměřený na seznámení s problematikou návykových látek byl realizován i u žáků s těžkým mentálním postižením. Téma žáky zajímalo, byli po celou dobu ochotní a spolupracující. Dále aktivity proběhly u žáků 1. stupně – u žáků s narušenou komunikační schopností, poruchami chování a mentálním postižením. Během programu byla využita interaktivní práce s kolektivem v komunitním kruhu, kdy žáci pracovali nad jednotlivými úkoly jednotlivě či v menších skupinkách. Program byl tématiky zaměřen na prevenci užívání návykových látek a posílení zdravého a aktivního životního stylu.

Mgr. Hana Minářová, MBA metodik rizikového chování

 

ICT – Informační a komunikační technologie

ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Zde si můžete stáhnout ICT plán naší školy, který jsme připravili na školní rok 2019/2020.

 Mgr. Simona Chadimová, ICT metodik

 

 

EVVO – Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

EVVO v sobě zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních v rámci volnočasových aktivit i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců zaměřené na oblast životního prostředí. V rámci EVVO je akcentováno hlavně poznávání životního prostředí člověka, a to jak přírodního tak umělého, uvědomování si nutnosti zachování základních a nezbytných podmínek života a poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Zde si můžete stáhnout EVVO plán naší školy na školní rok 2019/2020.

Mgr. Kvetoslava Štěpánková a Mgr. Jana Kupsová, koordinátorky EVVO

 

Den Země

ZŠ Lanškroun se vydala 21. 4. 2016 na pozorovací procházku okolo lanškrounských rybníků. Jejich úkolem bylo pozorovat a správně vyplnit pracovní list, který byl zaměřen na ekologii a přírodu Lanškrounu.

Projekt Zdravá strava bez chemie

Děti z 5. a 2. ročníku se zúčastnily projektu Zdravá strava bez chemie, který nám přijela prezentovat paní Leona Kysilková. Cílem dvou příjemných hodin bylo ukázat dětem možnosti, jak snadno (vlastními silami) vytvořit zdravé a chutné pokrmy. Pro některé bylo překvapením, že i z méně známých a oblíbených potravin se dá vytvořit velmi chutný pokrm. A tak velký úspěch slavila například avokádová, čočková pomazánka a těstovinový salát s cizrnou. Možná někteří z nich již doma vyzkoušeli nové recepty a překvapili své okolí svou šikovností.

Projekt „Ovoce do škol“ 26.1.2016

Exotická bedýnka lákavého ovoce, obsahující ananas, pomelo, granátová jablka, mango, žlutý meloun a limety z jižních zemí, zachutnala našim dětem :-). Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“.

S Lesy ČR kolem lanškrounských rybníků

10. 9. 2015 proběhla na druhém stupni ZŠ vycházka společně s odborníky z Lesů ČR. Žáci byli aktivně zapojeni do diskuze, zodpovídali na otázky lesníků, jak se starat o les, co stromy narušuje a jak o les pečovat.

Projekt „Pozorujeme přírodu“

Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole uskuteční nový projekt s názvem „Pozorujeme přírodu“, na který jsme získali grant ve výši 70 000Kč od Ministerstva životního prostředí. Co nám projekt přinese nového? Pořízeny budou hnízdiště a krmítka pro volně žijící živočichy, naučná tabule dřevin, nádrž na sběr dešťové vody, dřevěné stoly s lavicemi, semena a sazenice pro pěstitelské činnosti dětí. Naše školní zahrada se stane skutečnou přírodní učebnou, kde místo učebnic a obrázků bude možné pozorovat přírodu samotnou. V úterý 18. 6. 2013 se již tradičně na školní zahradě konala přehlídka prací žáků s názvem „Zahradní slavnost“, která využila nově upravené prostory školní zahrady z projektu EVVO „Pozorujeme přírodu“, viz fotogalerie.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.