ICT, EVVO, prevence

Školní preventivní strategie

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.: 21291/2010-28. Dokument obsahující školní preventivní program si můžete stáhnout zde.

Školní preventivní strategie 2023/2024

Školní poradenské pracoviště – 2023/2024

Každoročně obdrží škola na základě žádosti podané metodikem prevence finanční prostředky na preventivní aktivity od zřizovatele školy Pardubického kraje V letošním školním roce nám finančně přispěl na preventivní aktivity i MAP pro ORP Lanškroun II. V tomto školním roce, v podzimních měsících, byly v rámci projektu realizované preventivní aktivity v rámci programů všeobecné primární prevence Tajuplný ostrov. Programy byly realizované lektory primární prevence z Pedagogicko – psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Čím dříve se s preventivními aktivitami u dětí a žáků začne, tím lépe. Proto metodička rizikového chování zacílila preventivní programy i na předškolní dětí v přípravných třídách. Program, zaměřený na seznámení s problematikou návykových látek byl realizován i u žáků s těžkým mentálním postižením. Téma žáky zajímalo, byli po celou dobu ochotní a spolupracující. Dále aktivity proběhly u žáků 1. stupně – u žáků s narušenou komunikační schopností, poruchami chování a mentálním postižením. Během programu byla využita interaktivní práce s kolektivem v komunitním kruhu, kdy žáci pracovali nad jednotlivými úkoly jednotlivě či v menších skupinkách. Program byl tématiky zaměřen na prevenci užívání návykových látek a posílení zdravého a aktivního životního stylu.

Mgr. Hana Minářová, MBA školní metodik prevence

 

ICT – Informační a komunikační technologie

ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Zde si můžete stáhnout ICT plán naší školy, který jsme připravili na školní rok 2023/2024.

                                                                                 Mgr. K. Masopustová, ICT koordinátor

 

 

EVVO – Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta

EVVO v sobě zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních v rámci volnočasových aktivit i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců zaměřené na oblast životního prostředí. V rámci EVVO je akcentováno hlavně poznávání životního prostředí člověka, a to jak přírodního tak umělého, uvědomování si nutnosti zachování základních a nezbytných podmínek života a poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Zde si můžete stáhnout EVVO plán naší školy na školní rok 2023/2024.

Mgr. Květoslava Štěpánková a Mgr. Jana Kupsová, koordinátorky EVVO

 

Den Země

ZŠ Lanškroun se vydala 21. 4. 2016 na pozorovací procházku okolo lanškrounských rybníků. Jejich úkolem bylo pozorovat a správně vyplnit pracovní list, který byl zaměřen na ekologii a přírodu Lanškrounu.

Projekt Zdravá strava bez chemie

Děti z 5. a 2. ročníku se zúčastnily projektu Zdravá strava bez chemie, který nám přijela prezentovat paní Leona Kysilková. Cílem dvou příjemných hodin bylo ukázat dětem možnosti, jak snadno (vlastními silami) vytvořit zdravé a chutné pokrmy. Pro některé bylo překvapením, že i z méně známých a oblíbených potravin se dá vytvořit velmi chutný pokrm. A tak velký úspěch slavila například avokádová, čočková pomazánka a těstovinový salát s cizrnou. Možná někteří z nich již doma vyzkoušeli nové recepty a překvapili své okolí svou šikovností.

Projekt „Ovoce do škol“ 26.1.2016

Exotická bedýnka lákavého ovoce, obsahující ananas, pomelo, granátová jablka, mango, žlutý meloun a limety z jižních zemí, zachutnala našim dětem :-). Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“.

S Lesy ČR kolem lanškrounských rybníků

10. 9. 2015 proběhla na druhém stupni ZŠ vycházka společně s odborníky z Lesů ČR. Žáci byli aktivně zapojeni do diskuze, zodpovídali na otázky lesníků, jak se starat o les, co stromy narušuje a jak o les pečovat.

Projekt „Pozorujeme přírodu“

Ve školním roce 2012/2013 se na naší škole uskuteční nový projekt s názvem „Pozorujeme přírodu“, na který jsme získali grant ve výši 70 000Kč od Ministerstva životního prostředí. Co nám projekt přinese nového? Pořízeny budou hnízdiště a krmítka pro volně žijící živočichy, naučná tabule dřevin, nádrž na sběr dešťové vody, dřevěné stoly s lavicemi, semena a sazenice pro pěstitelské činnosti dětí. Naše školní zahrada se stane skutečnou přírodní učebnou, kde místo učebnic a obrázků bude možné pozorovat přírodu samotnou. V úterý 18. 6. 2013 se již tradičně na školní zahradě konala přehlídka prací žáků s názvem „Zahradní slavnost“, která využila nově upravené prostory školní zahrady z projektu EVVO „Pozorujeme přírodu“, viz fotogalerie.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.