Školní družina

V současné době fungují čtyři oddělení školní družiny. Dvě oddělení jsou umístěná na detašovaném pracovišti – ul. Dobrovského 63, v 1. patře a v přízemí budovy prvního stupně. Další dvě oddělení jsou umístěná na detašovaném pracovišti Olbrachtova 206.

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, částečně také dohledu nad nimi.

Všechny děti mají možnost výběru různých her, stavebnic, knih a hraček. Děti si mohou vybrat, do jaké činnosti se chtějí zapojit. Každý den si mohou vybrat z jedné nabízené činnosti – výtvarné, pracovní, přírodovědné, tělovýchovné, esteticko-výchovné (hudební, literární). V případě, že nám počasí přeje, upřednostňujeme pobyt dětí na čerstvém vzduchu.

Formy činnosti

Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru.

Příležitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Jsou to například besídky, karnevaly, …

Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, …

Odpočinkové činnosti: klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry), aktivní odpočinek (rekreační činnosti), které kompenzují jednostrannou zátěž během školního vyučování.

Provozní doba

Pondělí 6:30 – 7:40 hod. 11:35 – 15:30 hod.
Úterý 6:30 – 7:40 hod. 11:35 – 15:30 hod.
Středa 6:30 – 7:40 hod. 11:35 – 15:30 hod.
Čtvrtek 6:30 – 7:40 hod. 11:35 – 15:30 hod.
Pátek 6:30 – 7:40 hod. 11:35 – 15:30 hod.

(pokud není stanoveno jinak)

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.