Třídy

Detašované pracoviště – budova na ul. Dobrovského 63

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga
Přípravná třída 1 Jitka Palková Vlasta Dudková
Přípravná třída 2 Naděžda Štefková Kateřina Musilová
Logo třída 1.A, 2. A, 4.A Mgr. Simona Chadimová Eva Lněničková, Šárka Sedláčková
SPCH třída 3.B, 4.B, 5.B Mgr. Jaromíra Celá Alžběta Knápková
1., 2., 3. ročník – LMP Mgr. Ilona Bůžková Jarmila Langrová, Dita Švecová

 

Budova nám. A. Jiráska 140

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga
Logo třída 7.A, 8.A, 9.A Bc. Lenka Zemanová Monika Kárníková, DiS.
4., 7. ročník – LMP Mgr. Pavlína Palcerová
 5., 6. ročník – LMP Mgr. Andrea Bidmonová Ludmila Buďová, Jana Bezděková
8., 9. ročník – LMP Mgr. Ivana Plisková Zdeňka Zárubová
SPCH třída 6. B, 7.B, 8.B Mgr. Eva Chvojková, Mgr. Patrik Ondráček Renáta Kristková

 

Detašované pracoviště – budova na ul. Olbrachtova 206

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga
I. P Mgr. Jana Kupsová,2. pedagog Bc. Jana Kuťáková Dita Švecová
II. P Mgr. Alice Florianová Olga Klimešová
III. P Bc. Dana Flassigová Petra Bryšková
1.A Mgr. Michaela Simandlová Bc. Vladimíra Skalická, Monika Jakabová
I. RH Mgr. Hana Šilarová Petr Dušek, Tereza Dostálová

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.