Důležité info:

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v pondělí 27.11. 2023 se naše škola připojí k celodenní stávce pedagogických pracovníků. Chceme upozornit na nekoncepční systém ze strany MŠMT. Upozorňujeme, že nám nejde o navyšování platů pedagogických pracovníků! Jde nám o zabránění snižování platů nepedagogických pracovníků (školníci, kuchařky,…). Dále o zabránění snižování financování škol, které nebudou moci dělit třídy na skupiny a budou muset navyšovat počty žáků ve třídách. To vše povede ke snížení kvality výuky. Jde nám o budoucnost českého školství a tím o co nejkvalitnější vzdělávání vašich dětí – našich žáků. Děkujeme za pochopení a podporu.

Třídy

Detašované pracoviště – budova na ul. Dobrovského 63

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga
Přípravná třída 1 Jitka Palková Vlasta Dudková, Renáta Řeháková
Přípravná třída 2 Naděžda Štefková Kateřina Musilová, Jaroslava Šindelová
1. A, 2. A., 3. A – logopedická Mgr. Simona Chadimová Eva Lněničková, Šárka Sedláčková
3. B, 4. B, 5. B – SPCH Mgr. Jaromíra Celá Alžběta Knápková
1., 2., 3. ročník – LMP Mgr. Ilona Bůžková Jarmila Langrová, Dita Švecová

 

Budova nám. A. Jiráska 140

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga
6. A, 7. A, 9. A – logopedická Bc. Lenka Zemanová Nikol Šeredová
4., 6. ročník – LMP Mgr. Pavlína Palcerová Renáta Kristková
 5., 7. ročník – LMP Mgr. Klára Masopustová Ludmila Buďová
8., 9. ročník – LMP Mgr. Ivana Plisková Zdeňka Zárubová
7. B, 8. B, 9.B – SPCH Mgr. Patrik Ondráček Jana Bezděková, Monika Kárníková, DiS.

 

Detašované pracoviště – budova na ul. Olbrachtova 206

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga
I.C – přípravný stupeň Mgr. Jana Kupsová,2. pedagog Mgr. Jana Kuťáková Monika Jakabová
II. C Mgr. Michaela Simandlová Lucie Burešová, Tereza Dušková
III. C Bc. Dana Flassigová, 2. pedagog Adéla Hájková, DiS. Petra Bryšková
IV.C Mgr. Petra Havlová, 2. pedagog Adéla Moučková Olga Klimešová, Dana Procházková
V. C Mgr. Hana Šilarová, 2. pedagog Eva Soudková, DiS. Petr Dušek, Tereza Dostálová

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.