Důležité info:

Vážení rodiče, oznamuji vám, že naše škola bude otevřená od 18. 11. 2020. Provoz školní družiny bude dle Informací k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 omezen, vzhledem k tomu, že musíme vytvářet homogenní skupiny žáků, kteří se nemohou mísit do jednoho oddělení ŠD z různých ročníků. Další informace vám sdělí paní vychovatelky. Mgr. Hana Minářová, MBA – ředitelka školy

Třídy

Detašované pracoviště – budova na ul. Dobrovského 63

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga
Přípravná třída 1 Jitka Palková Vlasta Dudková
Přípravná třída 2 Naděžda Štefková Jarmila Langrová
I.  1.A, 2. A, 3.A Mgr. Simona Chadimová Dana Procházková, Eva Lněničková
II.  2B., 3.B., 4.B Mgr. Jaromíra Celá Alžběta Knápková, Šárka Sedláčková
III.  1., 2., 3. ročník Mgr. Ilona Bůžková Kateřina Musílková, Dita Švecová

 

Budova nám. A. Jiráska 140

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga
IV.  6.A, 7.A, 8.A Bc. Lenka Zemanová Monika Kárníková, DiS.
V.  4., 7. ročník Mgr. Andrea Bidmonová Ludmila Buďová
VI.  5., 6. ročník Mgr. Ivana Plisková Jana Tomešová
VII.  8., 9. ročník Mgr. Patrik Ondráček Zdeňka Zárubová
VIII.  6. B, 7.B, 9.B Mgr. Eva Chvojková Renáta Kristková, Bc. Klára Masopustová

 

Detašované pracoviště – budova na ul. Olbrachtova 206

Třída Třídní učitel/ka Asistent/ka pedagoga
I. P Mgr. Jana Kupsová,2. pedagog Bc. Jana Kuťáková Dita Švecová
II. P Mgr. Alice Florianová Olga Klimešová
III. P Bc. Dana Flassigová Petra Bryšková
1.A Mgr. Michaela Simandlová Bc. Vladimíra Skalická, Monika Jakabová
I. RH Mgr. Hana Šilarová Petr Dušek, Tereza Dostálová

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.