Důležité info:

Vážení rodiče, oznamuji vám, že naše škola bude otevřená od 18. 11. 2020. Provoz školní družiny bude dle Informací k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 omezen, vzhledem k tomu, že musíme vytvářet homogenní skupiny žáků, kteří se nemohou mísit do jednoho oddělení ŠD z různých ročníků. Další informace vám sdělí paní vychovatelky. Mgr. Hana Minářová, MBA – ředitelka školy

Výchovné poradenství

V naší škole působí jako výchovná poradkyně Mgr. Marta Olivová.

Konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:00 hod. a 14:00 – 14:30 hod.

Kontaktovat výchovnou poradkyni můžete na telefonním čísle:

sborovna: +420 702 235 192, budova nám. A. Jiráska 140

Výchovná poradkyně spolupracuje s metodikem prevence a školní psycholožkou. Společně vytvářejí školní poradenské pracoviště, ve kterém nabízejí poradenské služby žákům, jejich rodičům i pracovníkům školy. Výchovná poradkyně se zaměřuje především na kariérové poradenství. Dále spolupracuje s třídními učiteli při práci s žáky a dětmi ohroženými školním neúspěchem. Účastní se jednání s rodiči.

 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v naší škole se snažíme zajistit, co nejlepší péči o Vaše děti. Je zde zřízeno také školní poradenské pracoviště, které Vám nabízí služby v oblasti poradenství prevence rizikového chování, při problémech s chováním Vašeho dítěte, nebo vůči Vašemu dítěti, při dlouhodobé absenci např. ze zdravotních důvodů, v oblasti kariérového poradenství, nabízíme služby školního psychologa. Poradíme vám také, jaké další odborníky můžete vyhledat, pomůžeme při řešení otázek komunikace s PPP, SPC apod.

 

Ve školním poradenském pracovišti jsou:

paní ředitelka Mgr. Hana Minářová – metodik prevence rizikového chování

Mgr. Marta Olivová – výchovný poradce

Mgr. Lucie Mačková – školní psycholog

Mgr. Alice Florianová – vedoucí detašovaného pracoviště Olbrachtova 206

Neváhejte se v případě potřeby ozvat. Tel. kontakty naleznete v žákovské knížce svého dítěte, nebo na těchto webových stránkách.

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.