Důležité info:

Apel na zákonné zástupce dětí a žáků školy: Žádám zákonné zástupce dětí a žáků školy, aby si v případě, že jejich dítě vykazuje jakýkoli z příznaků nachlazení (rýma/ kašel/ teplota/bolest hlavy), ponechali své dítě doma do odeznění příznaků. Dále vzhledem k aktuální pandemické situaci v případě, že se rozhodnete jít se svým dítětem na PCR/Ag test, Vás žádám, abyste si do výsledku PCR/Ag testu své dítě ponechali doma, protože v opačném případě (při poslání otestovaného dítěte do školy, aniž znáte výsledek testu), se Vaše dítě stává vysoce rizikovým pro ostatní osoby ve škole. Děkuji Vám za pochopení, ředitelka školy, Mgr. Hana Minářová, MBA

Výchovné poradenství

V naší škole působí jako výchovná poradkyně Mgr. Marta Olivová.

Konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:00 hod. a 14:00 – 14:30 hod.

Kontaktovat výchovnou poradkyni můžete na telefonním čísle:

sborovna: +420 702 235 192, budova nám. A. Jiráska 140

Výchovná poradkyně spolupracuje s metodikem prevence. Společně vytvářejí školní poradenské pracoviště, ve kterém nabízejí poradenské služby žákům, jejich rodičům i pracovníkům školy. Výchovná poradkyně se zaměřuje především na kariérové poradenství. Dále spolupracuje s třídními učiteli při práci s žáky a dětmi ohroženými školním neúspěchem. Účastní se jednání s rodiči.

 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v naší škole se snažíme zajistit, co nejlepší péči o Vaše děti. Je zde zřízeno také školní poradenské pracoviště, které Vám nabízí služby v oblasti poradenství prevence rizikového chování, při problémech s chováním Vašeho dítěte, nebo vůči Vašemu dítěti, při dlouhodobé absenci např. ze zdravotních důvodů, v oblasti kariérového poradenství. Poradíme vám také, jaké další odborníky můžete vyhledat, pomůžeme při řešení otázek komunikace s PPP, SPC apod.

 

Ve školním poradenském pracovišti jsou:

paní ředitelka Mgr. Hana Minářová – metodik prevence rizikového chování

Mgr. Marta Olivová – výchovný poradce

Mgr. Alice Florianová – vedoucí detašovaného pracoviště Olbrachtova 206

Neváhejte se v případě potřeby ozvat. Tel. kontakty naleznete v žákovské knížce svého dítěte, nebo na těchto webových stránkách.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.