Výchovné poradenství

V naší škole působí jako výchovná poradkyně Mgr. Marta Olivová.

Konzultační hodiny: středa: 11:00 – 12:00 hod.

                                    čtvrtek: 9:00 – 9:30 hod.

Budova Olbrachtova: 1x za měsíc (termíny pro 1. pololetí):
středa 20.9., 25.10., 22.11., 13.12., 17.1. od 11:00 – 12:00 hod.

Kontaktovat výchovnou poradkyni můžete na telefonním čísle:

sborovna: +420 702 235 192, budova nám. A. Jiráska 140

Výchovná poradkyně spolupracuje s metodikem prevence. Společně vytvářejí školní poradenské pracoviště, ve kterém nabízejí poradenské služby žákům, jejich rodičům i pracovníkům školy. Výchovná poradkyně se zaměřuje především na kariérové poradenství. Dále spolupracuje s třídními učiteli při práci s žáky a dětmi ohroženými školním neúspěchem. Účastní se jednání s rodiči.

 

 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v naší škole se snažíme zajistit, co nejlepší péči o Vaše děti. Je zde zřízeno také školní poradenské pracoviště, které Vám nabízí služby v oblasti poradenství prevence rizikového chování, při problémech s chováním Vašeho dítěte, nebo vůči Vašemu dítěti, při dlouhodobé absenci např. ze zdravotních důvodů, v oblasti kariérového poradenství. Poradíme vám také, jaké další odborníky můžete vyhledat, pomůžeme při řešení otázek komunikace s PPP, SPC apod.

 

Ve školním poradenském pracovišti jsou:

paní ředitelka Mgr. Hana Minářová – metodik prevence rizikového chování

Mgr. Marta Olivová – výchovný poradce

Mgr. Michaela Simandlová – vedoucí detašovaného pracoviště Olbrachtova 206

Neváhejte se v případě potřeby ozvat. Tel. kontakty naleznete v žákovské knížce svého dítěte, nebo na těchto webových stránkách.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.