Projekt ESF – OP VK – „Inovace výuky“

Realizace projektu „Inovace výuky“ v rámci OP VK, oblast podpory 1.4 EU – peníze školám

Škola se snaží stále držet krok s nejnovějšími trendy v oblasti výchovy a vzdělávání, a proto vedení školy (po pozitivních zkušenostech z přínosů realizace projektů dotovaných ESF a státním rozpočtem ČR) napsalo další žádost o dotaci, tentokrát z oblasti podpory 1.4 – EU peníze školám.

Projekt byl v realizaci od října 2012 do 31. 3. 2015. Díky tomuto projektu jsme získali 634 000 Kč – v rámci realizace si škola mohla dovolit využívat 1x týdně služby psychologa, který se přímo věnoval individuálně žákům, kteří jeho pomoc aktuálně potřebovali, dále byly využity služby etopedů z PPP, kteří provedli celkem 8 osmihodinových bloků programů primární prevence u žáků v rámci prevence rizikového chování v průběhu dvou a půl školních let realizace projektu, dále 7 pedagogů – tvůrců DUMů, kteří vytvářeli digitální učební materiály (celkem 120 DUMů v šesti předmětech pro jednotlivé ročníky převážně II. stupně školy), následně je pak pedagogové ověřovali ve výuce se žáky. Byly zakoupeny 2 interaktivní tabule a server, a pedagogové tak mohli během realizace projektu aplikovat multimediální výuku pomocí nejmodernější techniky. Dále také pedagogové – zájemci procházeli celkem třemi druhy vzdělávacích jednodenních seminářů, zaměřených na zlepšování kvality výuky prostřednictvím zavádění nových forem a metod výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, finanční gramotnosti a přírodovědné gramotnosti. Všechny výše uvedené aktivity a dílčí cíle se podařilo během realizace projektu naplnit. V posledním monitorovacím období nám zbývalo splnit již pouze účast pedagogů školy na jednodenních vzdělávacích seminářích, zaměřených na rozvoj čtenářství a informační gramotnosti, a dále na rozvoj přírodovědné gramotnosti. I toto jsme zdárně splnili.

Realizace projektu přispěla k efektivní výuce za pomoci moderní multimediální techniky, žáci i pedagogové budou moci i po skončení realizace projektu plně využívat zakoupenou multimediální techniku, stejně jako výstupy projektu – 120 DUMů, pedagogové, kteří absolvovali jednodenní semináře, využívají nabyté poznatky přímo ve výuce a dělí se o ně s ostatními pedagogy v rámci příkladů dobré praxe.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.