Projekt ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 „Ukaž mi cestu“

Projekt ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 „Ukaž mi cestu“

 s reg. č. „CZ.02.02. XX/00/22_002/0006623

Od 1. 4. 2023 probíhá v ZŠ Lanškroun, vzdělávající děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, realizace projektu Ukaž mi cestu, dotovaného finančními prostředky EU z ESF a státního rozpočtu ČR v celkové výši 795 850,00 Kč. Délka trvání realizace projektu je nastavena na 2 roky a 9 měsíců, ukončena bude tedy 31. 12. 2025.

Projekt je zaměřen na následující témata: vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD, dále pak inovativní vzdělávání žáků v ZŠ a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD, a to s cílem umožnění rovných příležitostí žáků školy pro jejich další uplatnění v běžném životě a podpora profesního růstu pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD, včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání.

Do realizace projektu se zapojí 2 cílové skupiny: 1. Cílovou skupinu tvoří pracovníci ve vzdělávání (celkem 42 osob), kteří se budou vzdělávat prioritně v osobnostně sociálním rozvoji, 2. Cílovou skupinu tvoří žáci školy, kteří budou podpořeni nabytými poznatky vzdělávajících se pedagogů, dále také část z celkového počtu žáků budou účastníky a příjemci podpory v rámci inovativního vzdělávání, tedy ovlivněni intervencí RgŠ – 25 dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání. Věříme, že výše uvedené aktivity přispějí k bezproblémovému začleňování dětí a žáků školy do běžného života.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.