Projekt ESF – OP VVV 2 – „Škola jinak II“

 

Projekt ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 „Škola jinak II“ s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012718“

Od 1. 4. 2019 probíhá v ZŠ Lanškroun, vzdělávající děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, realizace projektu Škola jinak II, dotovaného finančními prostředky EU z ESF a státního rozpočtu ČR v celkové výši 619 623,00 Kč. Délka trvání realizace projektu je nastavena na 2 roky, ukončena bude tedy 31. 3. 2021.

Projekt je zaměřen na následující témata: vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (skrze DVPP), kluby pro žáky v ZŠ (čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her), doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektový den a setkávání rodičů s odborníkem, a to s cílem umožnění rovných příležitostí žáků školy pro jejich další uplatnění v běžném životě.

Do realizace projektu se zapojí 2 cílové skupiny: 1. Cílovou skupinu tvoří pedagogové (celkem 32 osob), kteří se budou vzdělávat prioritně v osobnostně sociálním rozvoji a výběrově v AJ, ICT, polytechnickém vzdělávání a čtenářské gramotnosti, 2. Cílovou skupinu tvoří žáci školy (100 žáků), kteří budou podpořeni nabytými poznatky vzdělávajících se pedagogů, dále také část z celkového počtu žáků budou účastníky a příjemci podpory v klubech pro žáky v ZŠ – a to v klubu zábavné logiky a ve čtenářském klubu, při doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a při projektových dnech. Další aktivita je zaměřena Setkávání rodičů s odborníkem. Věříme, že rozšíření aktivit oproti projektu, realizovaném ze Šablon I přispěje k bezproblémovému začleňování dětí a žáků školy do běžného života.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.