Důležité info:

Apel na zákonné zástupce dětí a žáků školy: Žádám zákonné zástupce dětí a žáků školy, aby si v případě, že jejich dítě vykazuje jakýkoli z příznaků nachlazení (rýma/ kašel/ teplota/bolest hlavy), ponechali své dítě doma do odeznění příznaků. Dále vzhledem k aktuální pandemické situaci v případě, že se rozhodnete jít se svým dítětem na PCR/Ag test, Vás žádám, abyste si do výsledku PCR/Ag testu své dítě ponechali doma, protože v opačném případě (při poslání otestovaného dítěte do školy, aniž znáte výsledek testu), se Vaše dítě stává vysoce rizikovým pro ostatní osoby ve škole. Děkuji Vám za pochopení, ředitelka školy, Mgr. Hana Minářová, MBA

ZŠ podle § 16 odst. 9 školského zákona

Naše základní škola zřízená podle §16, odst. 9 školského zákona je určena žákům v pásmu lehké mentální retardace. Učební náplní je velmi podobná běžné základní škole, na tomto typu základní školy se více zdůrazňují výchovy a praktické zapojení dětí do společnosti.

Tato základní škola je specifická využíváním speciálně pedagogických prostředků, jako jsou didaktické, diagnostické a terapeuticko-formativní metody, kompenzační a učební pomůcky, vřazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, aplikace principu individuálního přístupu k žákům, který je zajištěn sníženým počtem dětí ve třídě a v neposlední řadě zajištěním asistenta pedagoga. Žákům se po dobu výuky věnují erudovaní speciální pedagogové s bohatými praktickými zkušenostmi.

Posláním školy je umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a osobnostních kvalit s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a možnosti pomocí speciálních výchovných a vzdělávacích prostředků a metod.

Žáci s mentálním postižením kromě snížené mentální úrovně často trpí také poruchami koncentrace pozornosti a adaptačních schopností, což může ztěžovat výuku v běžných třídách základní školy.

Základní škola zřízená podle §16, odst. 9 školského zákona je devítiletá, člení se na 1. stupeň (1. – 5. ročník) a 2. stupeň (6. – 9. ročník). Téměř v každé třídě pracuje také asistent pedagoga. Na škole se vzdělává podle Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s využitím zakomponovaných minimálních výstupů.

Důležité je také vybavení školy k realizaci praktického vyučování. Škola disponuje cvičnou kuchyňkou, zrekonstruovanou dílnou, dále keramickou dílnou s pecí, ale také rozlehlým pozemkem.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.