ZŠ podle § 16 odst. 9 školského zákona

Naše základní škola zřízená podle §16, odst. 9 školského zákona je určena žákům v pásmu lehké mentální retardace. Učební náplní je velmi podobná běžné základní škole, na tomto typu základní školy se více zdůrazňují výchovy a praktické zapojení dětí do společnosti.

Tato základní škola je specifická využíváním speciálně pedagogických prostředků, jako jsou didaktické, diagnostické a terapeuticko-formativní metody, kompenzační a učební pomůcky, vřazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, aplikace principu individuálního přístupu k žákům, který je zajištěn sníženým počtem dětí ve třídě a v neposlední řadě zajištěním asistenta pedagoga. Žákům se po dobu výuky věnují erudovaní speciální pedagogové s bohatými praktickými zkušenostmi.

Posláním školy je umožnit žákům dosáhnout co nejvyšší úrovně znalostí, dovedností a osobnostních kvalit s ohledem na jejich individuální zvláštnosti a možnosti pomocí speciálních výchovných a vzdělávacích prostředků a metod.

Žáci s mentálním postižením kromě snížené mentální úrovně často trpí také poruchami koncentrace pozornosti a adaptačních schopností, což může ztěžovat výuku v běžných třídách základní školy.

Základní škola zřízená podle §16, odst. 9 školského zákona je devítiletá, člení se na 1. stupeň (1. – 5. ročník) a 2. stupeň (6. – 9. ročník). Téměř v každé třídě pracuje také asistent pedagoga. Na škole se vzdělává podle Školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s využitím zakomponovaných minimálních výstupů.

Důležité je také vybavení školy k realizaci praktického vyučování. Škola disponuje cvičnou kuchyňkou, zrekonstruovanou dílnou, dále keramickou dílnou s pecí, ale také rozlehlým pozemkem.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.