Důležité info:

Děti a žáci Základní školy Lanškroun, nám. A Jiráska 140 a detašovaných pracovišť Dobrovského 63 a Olbrachtova 206 zahajují prezenční výuku od 12. 4. 2021. Bližší informace k provozu škol předají třídní učitelé zákonným zástupcům prostřednictvím nastavené online komunikace. Mgr. Hana Minářová, MBA – ředitelka školy

Aktuality

Soutěž „Není hluk jako hluk“

Dne 13. 4. 2021 se žáci ze všech tříd z budovy Olbrachtova zapojili do soutěže Není hluk jako hluk. Žáci si museli nejdříve poslechnout zvuky zvířat a okolního světa

Více

Pracovní činnosti – zdravá strava – ovocný koktejl – 5. a 6. ročník

Více

Prezentace přípravné třídy 2020-21

PRIPRAVNA_TRIDA_2020-21

Více

SRDCE PLNÉ KNOFLÍKŮ ŠTĚSTÍ PRO DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA ČERMNÁ

Již potřetí se naše škola zapojila do soutěže „Srdce s láskou darované“. Tentokrát jsme se rozhodli věnovat vlastnoručně vyrobené srdce s knoflíky štěstí do dětského domova a potěšit

Více

Nezvaná návštěva v zahradě u školní budovy na ul. Dobrovského 63

V minulém týdnu byly na školní zahradě ve škole pro děti a žáky se zdravotním postižením u školní budovy na Dobrovském 63 zjištěny stopy vandalismu: vylomená kovová mříž z okna školní

Více

2. B, 3. B, 4. B

Celá naše třída Vám přeje krásné Velikonoce a úsměv na tváři, jako máme my při online výuce. Velmi děkuji svým žákům, kteří se pravidelně připojují na online výuku

Více

INFORMACE K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Informace k zápisu do přípravné třídy TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁPISU DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022: od 21. 4. 2021 – 31. 5. 2021. Přípravná třída je

Více

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Informace k zápisu TERMÍN ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022: Termín a místo zápisu do 1. ročníku – 21. 4. 2021, v budově školy na nám. A.

Více

Masopustní karneval na budově Olbrachtova

V posledním týdnu měsíce února ožila celá budova karnevalem. Vyráběly se karnevalové řetězy, postavičky, masky. V jednotlivých předmětech se plnily karnevalové úlohy a cvičení. Vyzdobila se škola i

Více

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.