Dobrovolnice Cora Pennacchietti

V rámci projektu „Let‘ s do it together“, jehož realizátorem je Dům dětí a mládeže Damián Lanškroun, v naší Základní škole, nám. A. Jiráska 140 začala pracovat dobrovolnice Cora Pennacchietti. Dobrovolnice pochází z Mondovi v Itálii. Vystudovala literaturu. Rok studovala ve Švédsku jako výměnný student. Umí výborně anglicky a trochu švédsky. Je kreativní, výtvarně nadaná a příjemná k dětem. V DDM působí jako dobrovolník evropské dobrovolné služby. Přijela 1. října a projekt trvá 365 dní.
Cora do naší školy dochází každou středu od 8 do 12 hodin. Spolupráce trvá od října roku 2018 a bude pokračovat do června 2019. Ve třídě 6. a 7. ročníku tráví dvě vyučovací hodiny u žáků s lehkým mentálním postižením. Jedná se o anglický jazyk a český jazyk. Jednu hodinu anglického jazyka tráví u žáků s poruchami chování na II. stupni. Poslední hodinu se účastní pracovních činností žáků s lehkým mentálním postižením v 8.a 9. ročníku. V hodinách je Cora aktivní, snaží se s žáky komunikovat, pomáhat jim. V rámci výuky anglického jazyka Cora seznámila žáky se svou rodnou zemí, ukázala jim zajímavosti, seznámila je s italskou kulturou. Žáci také měli možnost naučit se některé italské výrazy a fráze.

Kolektiv pedagogů ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.