INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Logo ZŠPR

Informace k zápisu

TERMÍN ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

Termín a místo zápisu do 1. ročníku – 21. 4. 2021, v budově školy na nám. A. Jiráska 140, Lanškroun – v případě, že bude konán prezenční zápis.

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte), přihlásit dítě k zápisu do školy, plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004 Sb., § 36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 08.2015.

Zápis je povinný i pro děti, které budou žádat o odklad školní docházky.

Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ do 21. 4. 2021

 1. Poštou
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 3. Do datové schránky školy
 4. Osobním předáním, ale pouze po telefonické domluvě s vedením školy

PODKLADY K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

 1. Žádost o přijetí (pokud jste již nepodali)
 2. Prostá kopie rodného listu
 3. Občanský průkaz zákonného zástupce
 4. Doporučení z PPP či SPC

PODKLADY K ŽÁDOSTI O ODKLAD

 1. Žádost o odklad
 2. Vyjádření PPP nebo SPC
 3. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
 4. Prostá kopie rodného listu

POSTUP

Na základě přijetí vašich žádostí bude zákonným zástupcům zasláno registrační číslo dítěte – do 30. 4. 2021.

Dne 30. 4. 2021 najdete na webových stránkách naší školy zveřejněná registrační čísla přijatých/nepřijatých dětí.

Přerušení správního řízení o odkladu z důvodu nedodání všech podkladů – nejpozději do 31. 8. 2021.

 

Mgr. Hana Minářová, MBA – ředitelka školy

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.