INFORMACE K ZÁPISU DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Logo ZŠPR

Informace k zápisu do přípravné třídy

TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K ZÁPISU DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

od 21. 4. 2021 – 31. 5. 2021.

Přípravná třída je pro děti dle zákona 561/2004 Sb., § 47 pro děti narozené od 01. 09. 2014 do 31. 12.2015.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

 1. Poštou
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 3. Do datové schránky školy
 1. Osobním předáním, pouze po telefonické domluvě s vedením školy – v budově školy na nám. A. Jiráska 140, Lanškroun.

PODKLADY K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ

 1. Žádost o přijetí (pokud jste již nepodali)
 2. Doporučení z PPP či SPC
 3. Odklad školní docházky (z kmenové školy)

POSTUP

Na základě podaných podkladů k přijetí dítěte do přípravné třídy bude ve výše uvedeném termínu vystavené rozhodnutí o přijetí.

 

 

Mgr. Hana Minářová, MBA – ředitelka školy

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.