Pobyt skupiny 6 žáků a dvou učitelek z polské Pilawy Gorna v Lanškrouně

Logo ZŠPR

V rámci česko-polské spolupráce, kterou před 10 lety navázala bývalá Základní škola speciální v Lanškrouně, se v letošním kalendářním roce již potřetí uskutečnilo setkání žáků a pedagogů obou spřátelených škol, tedy setkání žáků a pedagogů ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 a žáků a pedagogů ze speciální školy v polském městě Pilawa – Gorna. První dvě setkání proběhla v březnu a dubnu formou výchovně vzdělávacího pobytu v Domu Wczasóv Dzieciecych Jagusia ve městě Kudowa – Zdrój a dále přímo v polské škole Pilawa Gorna.  Druhé setkání se uskutečnilo ve dnech 13. 5. – 16. 5.19 v Lanškrouně.

Pro žáky, jak z naší školy, tak z polské školy, byly českou stranou připravené programy ze sportovní, výchovně-vzdělávací, přírodovědné a regionální oblasti. Žáci si procvičili jemnou motoriku, využili fantazii, vyrobili náramky a kytičky, poskládali puzzle, opekli vuřtíky. Dále absolvovali výlet do ZOO na sv. Kopečku v Olomouci, zúčastnili se společné večeře v restauraci Papaguy. Bohužel vzhledem k nepříznivému počasí a zdravotnímu stavu jednoho žáka byla polská návštěva nucena odejít z realizovaných sportovních her dříve, ale odpoledne ve středu se již aktivně všichni zapojili do dílen na detašovaném pracovišti v budově školy na Olbrachtově ulici. Přes nepřízeň počasí prolínala celým pobytem atmosféra radostného očekávání a vzájemné spokojenosti. Nově navázané vztahy a kontakty z prvního setkání našly při druhém setkání pozitivní odezvu. Loučení se tak neobešlo bez vzájemného ujištění o dalším setkání, které proběhne na podzim. Již nyní se všichni těšíme!

Děkujeme městu Lanškroun za dotaci z rozpočtu v oblasti Rozvoj vztahů s partnerskými městy. A velké poděkování rovněž náleží Pardubickému kraji za poskytnutí dotace z dotačního programu Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019, díky níž může ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 realizovat projekt, nazvaný Česko-polský kruh a rozvíjet tak česko-polské přátelství.

Děkujeme za finanční podporu Městu Lanškroun a Pardubickému kraji.

Mgr. H. Minářová – ředitelka školy

 

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.