Důležité info:

Vážení rodiče, oznamuji vám, že naše škola bude otevřená od 18. 11. 2020. Provoz školní družiny bude dle Informací k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 omezen, vzhledem k tomu, že musíme vytvářet homogenní skupiny žáků, kteří se nemohou mísit do jednoho oddělení ŠD z různých ročníků. Další informace vám sdělí paní vychovatelky. Mgr. Hana Minářová, MBA – ředitelka školy

Převzetí ocenění spojené s výletem do Prahy

S radostí oznamujeme, že jsme získali 2. místo v 7. ročníku literárně kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce VÍCEJAZYČNOST JE NAŠE BOHATSTVÍ v kategorii Kolektivní práce 4. – 6. tříd. Letošního ročníku se zúčastnilo téměř pět set dětí ze třiceti dvou škol z celé České republiky. Slavnostní den 8. 11. měl dvě novinky: poprvé proběhl v Evropském domě a doprovodný program SPEAK DATING – JUNIOR. Při něm se děti setkaly přímo s rodilými mluvčími, kteří je seznamovali se základními slovíčky v mnoha různých jazycích. Akci si přijela natočit i Česká televize do Zpráviček na Déčku a Český rozhlas do pořadu My a oni.
Děti si výlet do Prahy náramně užily – cestu vlakem, předávání cen, krátkou prohlídku Prahy – Orloj, Staroměstské náměstí. Byl to opravdu pro všechny skvělý výlet plný krásných zážitků, na který budeme dlouho vzpomínat. Všem oceněným patří velká gratulace za reprezentaci školy.
paní učitelka Ivana Plisková
paní asistentka Zdena Zárubová

Fotogalerie

  • Adresa pro doručování dokumentů: ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140, 563 01 Lanškroun
  • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
  • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
  • ID: 33ntijm
  • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
  • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.