Přírodovědná soutěž „Zlatý list“

Ve čtvrtek 16. května 2019 se naši žáci zúčastnili krajského kola přírodovědné soutěže „Zlatý list“, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koordinátorem krajského kola pro Pardubický kraj byla ČSOP- Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, Bor u Skutče. Letos se sešlo celkem 30 družstev z celého kraje. Naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích: a) kategorie mladší 4.– 6. ročník. Družstvo „Vlaštovky“ se třemi žáky se umístilo na 10. místě, b) kategorie starší 7.– 9. ročník. Družstvo „Draci“ tvořeno pěti žáky se umístilo na 17. místě. Žáci získali diplomy a věcné ceny, navíc strávili den v krásné přírodě, mezi zvířaty záchranné stanice, kde poznali i nové kamarády z jiných škol v kraji. Vzhledem ke skutečnosti, že se naši žáci se speciálně vzdělávacími potřebami akce takovéhoto rozsahu zúčastnili poprvé, získali velmi pěkné umístění, byť soutěžili se žáky z běžných škol. Gratulujeme! Děkujeme paní PharmDr. Janě Honzalové, Samarium s.r.o., za sponzorský dar – příspěvek na dopravu pro žáky na tuto akci.

 

Mgr. K. Štěpánková

Koordinátorka EVVO

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.