Důležité info:

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v pondělí 27.11. 2023 se naše škola připojí k celodenní stávce pedagogických pracovníků. Chceme upozornit na nekoncepční systém ze strany MŠMT. Upozorňujeme, že nám nejde o navyšování platů pedagogických pracovníků! Jde nám o zabránění snižování platů nepedagogických pracovníků (školníci, kuchařky,…). Dále o zabránění snižování financování škol, které nebudou moci dělit třídy na skupiny a budou muset navyšovat počty žáků ve třídách. To vše povede ke snížení kvality výuky. Jde nám o budoucnost českého školství a tím o co nejkvalitnější vzdělávání vašich dětí – našich žáků. Děkujeme za pochopení a podporu.

Projektový den „Kurz přežití ve světě financí“

Projektový den „Kurz přežití ve světě financí“ je v podstatě týmová kreativní hra. Slouží jako podpora a inspirace pro výuku finanční gramotnosti.

Naši žáci 8. a 9.ročníku zábavnou formou nahlédli do světa dospělých. Byli rozděleni do týmů po 3. Každý tým představoval jednu dospělou osobu. Společně tvořili OSOBNÍ ROZPOČET na měsíc.

Hra se prolínala s realitou všedního života, museli se zamyslet nad otázkami, které se jich dosud netýkají. Získali tak představu o tom, kolik stojí bydlení, doprava, jídlo, oblečení, jaké výdaje jsou pravidelné a nepravidelné a jaké jsou nezbytné v životě dospělého. Velmi přínosná byla závěrečná diskuse, žáci si měli uvědomit, kde je možno peníze ušetřit, na co by si lidé neměli brát půjčky, a že je potřeba vytvářet finanční rezervu.

Projektový den se velmi vydařil a splnil svůj účel. Většina žáků se poprvé seznámila s problematikou rodinného rozpočtu a s tím, jak je důležité přemýšlet a plánovat s ohledem na finanční možnosti rodiny.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.