RODIČOVÉ, PŘEČTĚTE SI!!!

Nabídka  pro Vaše děti 🙂

Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 otevírá od září 2019 opět přípravné třídy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – pětileté děti, nebo děti s odkladem školní docházky.

Nabízíme Vašim dětem včasnou specializovanou výchovnou a vzdělávací péči s cílem umožnit Vašim dětem úspěšný vstup do 1. ročníků základních škol.

 

Výhody přípravné třídy:

Zařazení do přípravné třídy umožní vyrovnat vývoj dítěte pro úspěšné zahájení povinné školní docházky v  základní škole

Individuální přístup, vzdělávání dle ŠVP Kostka pro přípravnou třídu ZŠ

Speciálně pedagogická péče školských logopedek

Malý kolektiv dětí (10 -15)

Kromě aktivit, kterým se v jednotlivých oblastech věnujeme, můžeme ve škole využívat také tělocvičnu, keramickou dílnu, kuchyňku, družinu a zahradu. V letošním školním roce děti absolvovaly plavecký výcvik, divadelní představení, vánoční výstavu, muzikoterapie, ergoterapie, arteterapie, strašidelný Hallowenský den a další aktivity.

 

Bližší informace a domluva možné prohlídky školy:

tel.: 605 306 474

e-mail: reditelka@zslanskroun.cz; www.zslanskroun.cz

 

 

Těším se na Vaši osobní návštěvu, ředitelka školy, Mgr. Hana Minářová

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.