Zápis a přijímací řízení do základní školy pro školní rok 2019/2020

TERMÍN ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020: 

STŘEDA             24. DUBNA 2019          13.00 – 15.00 HOD. 

MÍSTO:   ředitelna Základní školy Lanškroun,  na nám. A. Jiráska 140

INFORMACE K ZÁPISU

Rodiče (zákonných zástupců dítěte) mají povinnost přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Řádný zápis:

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2012 do 31. 08.2013.

Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky.

Co je třeba mít s sebou:

– rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci pas nebo jiný doklad

 

ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. O odklad však musí zákonný zástupce požádat v době zápisu, nejpozději tedy do 30. dubna 2019.

 

Oznámení o přijetí

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých i nepřijatých dětí a to:

– na webových stránkách školy www.zslanskroun.cz

– u vstupních dveřích budovy školy na nám. A. Jiráska 140

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí nebo nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole.

 

 

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.