Důležité info:

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že v pondělí 27.11. 2023 se naše škola připojí k celodenní stávce pedagogických pracovníků. Chceme upozornit na nekoncepční systém ze strany MŠMT. Upozorňujeme, že nám nejde o navyšování platů pedagogických pracovníků! Jde nám o zabránění snižování platů nepedagogických pracovníků (školníci, kuchařky,…). Dále o zabránění snižování financování škol, které nebudou moci dělit třídy na skupiny a budou muset navyšovat počty žáků ve třídách. To vše povede ke snížení kvality výuky. Jde nám o budoucnost českého školství a tím o co nejkvalitnější vzdělávání vašich dětí – našich žáků. Děkujeme za pochopení a podporu.

Halloween 25. 10. 2017

Halloween proběhl na I. stupni a v přípravných třídách v budově Dobrovského. Ráno byli žáci rozděleni do skupinek podle rozlišovacích kartiček, díky kterým si pak našli ostatní kamarády z jiných tříd. S nimi se potom během dopoledne prostřídali na 4 stanovištích. Žáci pracovali se zaujetím. Jednotlivé úkoly je bavily a dle jejich hodnocení se všem „Halloweenské řádění“ líbilo. I když Halloween není tradičním českým svátkem, proč si ho také neužít. Všichni žáci přišli v nádherných kostýmech. Bylo vidět, že se opravdu těšili a důkladně se připravovali. 

Foto: Monika Kárníková

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.