INFORMACE K ZÁPISU A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

1. Zápis proběhne prezenčně
20. dubna 2022 od 13. 00 do 15. 30 hod v ředitelně v budově školy na nám. A. Jiráska 140
Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
K zápisu se musí dostavit i děti, pro které rodiče chtějí žádat odklad školní docházky.
K zápisu se musí dostavit i dětí, kterým byl již v loňském roce povolený odklad školní docházky.
2. K zápisu je nutné mít tyto dokumenty
1. Žádost o přijetí (www.zslanskroun.cz)
2. Rodný list dítěte
3. Občanský průkaz zákonného zástupce
4. Cizinci musí mít pas
3. Přihlášku k přijetí může zákonný zástupce podat následujícím způsobem
Přihlášku k přijetí do Základní školy Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 mohou zákonní zástupci podat do 30. 4. 2022.
1. Poštou
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
3. Do datové schránky školy – 33ntijm
4. Osobní podání – ředitelna školy
4. K žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit – není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte u zápisu ředitelku školy o odklad ŠD.
K tomu potřebuje následující dokumenty:
1. Žádost o odklad (www.zslanskroun.cz)
2. Vyjádření PPP nebo SPC
3. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa
Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, předloží ředitelce školy
doporučující posudky k odkladu povinné školní docházky do 30. 4. 2022
Ředitelka školy může přerušit správní řízení o odkladu z důvodu nedodání všech podkladů nejpozději do 31. 8. 2022
5. Věk dítěte
Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., § 36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09.
2015 do 31. 08.2016.
Zákonný zástupce obdrží registrační číslo v den zápisu, tj. 20. 4. 2022.
Ředitelka školy zveřejní registrační čísla přijatých dětí do 6. 5. 2022.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.