Projektový den k udržitelnosti projektu „Škola pro všechny“

Dne 16.11.2016 se na naší škole konal projektový den – „SVĚTLA“ k udržitelnosti projektu „Škola pro všechny“. Projektu se zúčastnili žáci I. stupně a děti z přípravných tříd. Žáci se během dne prostřídali na terapiích – muzikoterapie (Mgr. P. Palcerová), arteterapie (Mgr. A. Költo, I. Tejklová), ergoterapie (výroba šperku – Mgr. V. Beranová). Na projektový den se přišli podívat i někteří rodiče našich žáků. Měli možnost poznat i ostatní děti, pozorovat je při činnostech v kolektivu a současně navázat užší spolupráci s třídní učitelkou svého dítěte a se školou. Jednotlivé úkoly děti bavily a dle jejich hodnocení se těší na další projektový den.

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.