Volby do školské rady

Ředitelka Základní školy Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 vyhlásila dne 10. 5. 2024 volby do školské rady.

Termín voleb: 14. 6. 2024 od 7.30 hod. – 14.30 hod.

Místo konání voleb: učebna v budově školy na nám. A. Jiráska 140, Olbrachtova 206, Dobrovského 63

 

Základní informace o účelu a činnosti školské rady:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

§ 168

(1) Školská rada

 1. a) Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 9. i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

 

Mgr. Hana Minářová, MBA –  ředitelka školy

 

 

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.