INFORMACE K ZÁPISU A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

INFORMACE K ZÁPISU A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

 1. Zápis proběhne prezenčně

      10. dubna 2024 od 13. 00 do 15. 30 hod v ředitelně v budově školy na nám. A. Jiráska 140.

 

Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ

 

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36   zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. K zápisu se musí dostavit i děti, pro které rodiče chtějí žádat odklad školní docházky. K zápisu se musí dostavit i dětí, kterým byl již v loňském roce povolený odklad školní docházky.

 

 1. K zápisu je nutné mít tyto dokumenty

 

 1. Přihlášku k přijetí může zákonný zástupce podat následujícím způsobem 

Přihlášku k přijetí do Základní školy Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 mohou zákonní zástupci podat do 30. 4. 2024.

 1. Poštou.
 2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.
 3. Do datové schránky školy – 33ntijm.
 4. Osobní podání – ředitelna školy.

 

 1. K žádosti o odklad musí zákonný zástupce doložit není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte u zápisu ředitelku školy o odklad ŠD.

K tomu potřebuje následující dokumenty:

Pokud bude zákonný zástupce žádat o odklad školní docházky, předloží ředitelce školy doporučující posudky k odkladu povinné školní docházky do 30. 4. 2024.

 

Ředitelka školy může přerušit správní řízení o odkladu z důvodu nedodání všech podkladů nejpozději do 31. 8. 2024.

 

 1. Věk dítěte

Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., § 36, odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2018.

 

Zákonný zástupce obdrží registrační číslo v den zápisu, tj. 10. 4. 2024.

Ředitelka školy zveřejní registrační čísla přijatých dětí do 7. 5. 2024 na webových stránkách školy.

 

V Lanškrouně 11. 3. 2024                                                                                Mgr. Hana Minářová, MB

ředitelka školy

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.