3.A, 6.A, 7.A – Bc. Lenka Zemanová

 

 

Pro 3.A – 23.3. – 27. 3.

M

Uč. 21/3 zápis do sešitu

1 víla ………….35 květin

4 víly…………..?

35 . 4 =………

Čtyři víly vykouzlily ………….květin.

PS str. 12

Geometrie – přenášení úseček

uč. str. 54, 55 /cvičení do sešitu nemusíte dělat/

PS 33

Čj

Opakovat vyjmenovaná slova b – v

Vyjmenovaná slova po z, slova příbuzná uč. str. 47/2 zapsat do PL

PS 48, 49

PS 83 – sloh

 

Pro 6.A – 23.3. – 27. 3.

Do sešitů pište datum, označujte stranu a cvičení !

Čj

Uč. str. 109/5 a)

Vyber si ze cvičení jednu větu a napiš ji podle vzoru do sešitu.

PS 59/1, 2, 3

Kdo chce nápovědu pro 59/1 napíše mi J

 

M

PS str. 50  /50/3 – POZOR, přednost má násobení a děleni, nejdříve počítáme závorku/

Uč. str. 61/3 do sešitu – zápis, výpočet, odpověď

Geometrie

Výška trojúhelníku

V mé uč. je to na str. 71, ale vy máte starší vydání, tak si najděte podle nadpisu.

Do sešitu: Výška trojúhelníku leží na kolmici spuštěné z vrcholu trojúhelníku k protější straně

Narýsovat trojúhelník a v něm jednu výšku – barevně vyznačit.

PS 102, 103

102/3 – vyznač jen výšky, osy ne

 

D

Přečíst v učebnici 102, 103, ústně odpovědět na otázky – nalepit nebo opsat zápis

Nevím, jestli jsem vám dávala předchozí zápis  – Řím a Řím v době královské, pro jistotu posílám taky J

 

 

 

Angličtina

  – 3.A – AJ – učit se a procvičovat slovíčka – mrkněte na internet, youtube, nalpř:

       https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

       https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
      další témata najdete už sami například barvy – colours vocabulary (barvy slovní zásoba)

Dodávám odkazy na procvičování:

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/804-anglicky-jazyk?scroll=0

https://decko.ceskatelevize.cz/hry    a tam najdete Angličtinu s Hurvínkem

   – 6.A- AJ – lekce 22 je opakovací, takže si přečtete témata v učebnici, pokusíte se k nim vytvořit alespoň 3 věty. V pracovním sešitě vypracujete s pomocí učebnice a listování v minulých lekcích všechna cvičení. Můžete používat překladač.
   – 7.A – AJ – lekce 22 je opakovací. Pročti si otázky v učebnici a pokus se na ně odpovědět. Projdi si další cvičení v učebnici a pokus se najít správné řešení. V pracovním sešitě vypracuj cvičení podle učebnice z minulých lekcí. Můžeš samozřejmě použít překladač.

Dodávám odkaz na procvičování, je tam toho mnoho, tak si tam najděte, co zvládnete.

https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=Anglick%C3%BD+jazyk

 

Fyzika 6.A – na úterý 17. 3. 

Měření teploty

DÚ na známky: měř tři dny po sobě venkovní teplotu v °C a zapiš do tabulky:

datum

Naměřená teplota ráno

Naměřená teplota v 11 hod

teplota v 6 hod odpoledne

Doplň pracovní sešit  téma měření teploty.

 

Fyzika 6.A učivo na týden 24. – 27. 3.

Fyzika_6A24_3

 

 

 

Prvouka 

3. A – voda, koloběh vody, vzduch, teplo, světlo

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek)

 

Vyučování v České televizi: UčíTelka

Program vysílání ČT2 pro žáky

 1. a 2. stupně ZŠ v týdnu od 23. do 27. března 2020

Středa 25. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

 1. Pozorujeme klíčení semen, poznáváme květiny
 2. Ekosystémy na jaře

 

Úkoly na duben

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

 1. A Prvouka                                                                  datum:

Život v přírodě- živé organizmy                                         1.

– rostliny– společné znaky rostlin                                         7.8.

– rostliny kvetoucí, nekvetoucí, léčivé, jedovaté, chráněné 14.15.

– okrasné rostliny– zahradní, pokojové (léto na zahradě)     21.22.

– užitkové rostliny– stromy, keře, zeleniny                           28.29.

 

Úkoly na květen

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

 1. A Prvouka datum:

– polní plodiny (léto na poli)                                                 5.

– části kvetoucích rostlin                                                        6.

Živočichové – společné znaky živočichů                              12.

– stavba těla živočichů                                                           13.

– obratlovci, bezobratlí                                                          19.20.

– čím se živí živočichové                                                       26.27.

 

Úkoly na červen

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

 1. A Prvouka datum:

– společné znaky s ostatními živočichy                     2.

chráníme přírodu                                                     3.

– ohrožené druhy rostlin, živočichů                          9.

– prázdniny v přírodě, rizikové sporty                       10.

– závěrečné opakování učiva (doplnění PS)              16.17.

 

Přírodopis

6. A – korýši- zástupci, hmyz- včela medonosná

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek)

7.A – jinany a jehličnany, listnaté stromy a keře

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek)

 

Vyučování v České televizi: UčíTelka

Program vysílání ČT2 pro žáky

 1. a 2. stupně ZŠ v týdnu od 23. do 27. března 2020

Středa 25. března 2020 od 9.00 hodin (bloky po 30 minutách)

 1. Pozorujeme klíčení semen, poznáváme květiny
 2. Ekosystémy na jaře

 

Úkoly na duben

 1. A,  Přírodopis                                                                          datum:

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

Hmyz-stavba těla+PL včela,

hmyz s proměnou nedokonalou a dokonalou- přehled, vývoj 1.

– hmyz s proměnou nedokonalou: vážky, švábi                    7.8.

– kobylky, saranče, strašilky                                                  14.15.

– vši, ploštice                                                                          21.22.

– stejnokřídlí- mšice, vlnatka, cikáda                                    28.29.

P_6.A+6.

 

Úkoly na květen

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

 1. A Přírodopis datum:

– hmyz s proměnou dokonalou: blechy, chrostíci                 5.6.

– síťokřídlí, – blanokřídlí                                                        12.13.

– brouci- stavba těla, zástupci                                                19.20.

– dvoukřídlí                                                                            26.27.

6.A+6.r._hmyz

 

Úkoly na červen

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

– motýlí, zástupci, opakování hmyzu                        2.3.

– ostnokožci                                                               9.10.

– závěrečné opakování učiva (doplnění PS)              16.17.

přírodopis_6.6.A.7.7.A

 

 1. A Přírodopis datum:

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

– Nahosemenné rostliny a Krytosemenné rostliny- přehled, Srovnání dvouděložných a jednoděložných rostlin- tabulka                                                                                     1.

– Růžovité, Brukvovité                                                          7.8.

– Bobovité, Miříkovité                                                           14.15.

– Hluchavkovité, Hvězdnicovité                                           21.22.

– Lilkovité, Pryskyřníkovité                                                  28.29.

 

Úkoly na květen

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

 1. A Přírodopis datum:

– liliovité, lipnicovité                                                             5.6.

– vstavačovité, cizokrajné rostliny                                         12.13.

– společenstvo lesa, vod a mokřadů                                       19.20.

– společenstvo luk a pastvin                                                  26.27.

7.A+7.r.Společenstva

 

Úkoly na červen

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

– společenstvo polí a sídel                                         2.3.

– chráněné druhy rostlin a živočichů v okolí Lanškrouna 9.10.

– závěrečné opakování učiva (doplnění PS)              16.17.

přírodopis_6.6.A.7.7.A

 

Zeměpis

6. A – biosféra, ochrana přírody, referát

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek)

Úkoly na duben

6.A Zeměpis datum:

– Společenský a hospodářský průmysl                                  1.

– lesní a vodní hospodářství                                                   6.8.

– světové zemědělství                                                             15.

– surovinové zdroje, průmysl                                                 20.22.

– doprava                                                                                27.29.

Z_6.A

 

Úkoly na květen

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

 1. A Zeměpis datum:

– obyvatelstvo, sídla                                                               4.6.

– služby, – cestovní ruch                                                        11.13.

– globalizace a mezinárodní spolupráce                                18.20.

– ochrana člověka při ohrožení zdraví a života – živelné pohromy  25.27.

 

Úkoly na červen

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

– ochrana člověka při ohrožení zdraví a života

(doplnění názvů témat a datum do sešitu)                 1.3.

– živelné pohromy

(doplnění názvů témat a datum do sešitu)                 8.10.

– závěrečné opakování učiva (doplnění PS)              15.17.

 

 

7. A – Severní Amerika+ referát

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek)

Úkoly na duben

7.A Zeměpis datum:

– Kanada 1.6.8.           – Spojené státy americké – USA 15.20.22.               – Střední Amerika 27.29.

 

Úkoly na květen

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

 1. A Zeměpis datum:

– Jižní Amerika                                                                      4.6.

– Severní část Jižní Ameriky,- Jižní část Jižní Ameriky        11.13.

– Austrálie- Oceánie, Nový Zéland                                       18.20.

– polární oblasti                                                                      25.27.

 

Úkoly na červen

učebnice+pracovní sešit (pokud není PS, tak do sešitu název a nakreslit obrázek) datum:

– ochrana člověka při ohrožení zdraví a života

(doplnění názvů témat a datum do sešitu)                 1.3.

– živelné pohromy

(doplnění názvů témat a datum do sešitu)                 8.10.

– závěrečné opakování učiva (doplnění PS)              15.17.

Provozní doba

(pokud není stanoveno jinak)

Fotogalerie

 • Adresa pro doručování dokumentů:
 • Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
 • nám. A. Jiráska 140
 • 563 01 Lanškroun
 • IČ: 708 46 944
 • Úřední hodiny podatelny: 8.00 – 14.30 hod.
 • Elektronická adresa podatelny: reditelka@zslanskroun.cz
 • ID: 33ntijm
 • Přehled datových formátů dokumentů, ve kterých přijímáme dokumenty v digitální podobě: PDF
 • SMS, MMS jako dokumenty nepřijímáme.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO podle článku 37 nařízení GDPR) Tomáš Urban.